Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Wydarzenia kulturalne w Polsce

Kultura inspirująca – ruszył nowy program

Program “Kultura inspirująca przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi on jeden z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą, projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Cele Programu:

1: Budowanie wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa i jego wkładu w kulturę̨ europejską i światową.

2: Wzmocnienie zagranicznej siły oddziaływania polskiej kultury, wiedzy i dobrych praktyk instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra KiDN.

3: Wykorzystanie potencjału instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra KiDN dla promocji Polski w synergii z priorytetami polskiej polityki zagranicznej oraz w uzupełnieniu do nich.

Ścieżki tematyczne:

  1. Polska kultura źródłem inspiracji
  2. Instytucje przyszłości
  3. Lider troski o dziedzictwo kulturowe dzielący się doświadczeniami
  4. Kraj kreatywnych miast

Miejsca realizacji projektu:

• Europa

• Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia)

• Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam)

• kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego – ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych

Jakie projekty?

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację następujących zadań:

  • projekt promujący polską kulturę, skierowany do odbiorcy zagranicznego i realizowany poza granicami RP
  • pobyt zagraniczny pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich
  • wizyty studyjne - przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.
  •  

Wnioski można składać w terminie do 31 lipca 2019 roku.

Regulamin, formularz wniosku i kosztorys dostępne tutaj.


2020: Maj | Kwiecień | Marzec | Luty
2019: Grudzień | Listopad | Październik | Lipiec
2018: Listopad | Październik
2017: Październik