Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Ogłoszenia Instytutu

Konkurs im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Krakowie informuję, że w roku bieżącym nastąpi rozstrzygnięcie XIX edycji Konkursu im. Wacława Fielczaka i Henryka Wereszyckiego na najlepszą książkę z zakresu historii Europy śrokowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności uwzględniającej kontekst historii Polski. 
Patronami Nagrody są dwaj wybitni historycy krakowscy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszących się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim z racji ich pracy naukowej oraz bezkompromisowej postawy w trudnych latach komunizmu. Obaj zajmowali się historią Europy Środkowej w XIX wieku, wypełniając swoim dorobkiem luki w polskich badaniach historycznych. 

Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.
Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się tradycyjnie 13 grudnia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundatorem Nagrody Głównej, która wynosi 10 tys. PLN jest Wydawnictwo Literackie.
Zgłoszenia wraz z egzemplarzem książki i rekomendacją do konkursu prosimy nadsyłać
do 15 października na adres:
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków 

Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym. Prawo rekomendacji do Nagrody mają wszelkie instytucje związane z prowadzeniem i publikowaniem badań historycznych: uniwersytety i szkoły wyższe, akademie nauk, instytucje kulturalne, instytuty badawcze, wydawnictwa naukowe, ambasady i konsulaty oraz laureaci poprzednich edycji Nagrody. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs.

Więcej informacji: http://www.pth.krakow.pl/index.php?site=konkurs_wereszycki


2019: Listopad | Sierpień | Lipiec | Maj | Marzec | Styczeń
2018: Grudzień | Listopad | Wrzesień | Lipiec | Kwiecień | Marzec | Luty
2017: Listopad | Październik