Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Ogłoszenia Instytutu

Zbiór artykułów STUDIA POLONICA z okazji jubileuszu prof.S.Musienko

Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku, wydawnictwo „Biblioteka” wydało zbiór artykułów zatytułowany „STUDIA POLONICA” z okazji jubileuszu profesor Svetlany Musienko, założycielki i długoletniego kierownika Katedry Języka Polskiego, Wydziału Filologii Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Zbiór „Studia Polonica” będzie dostępny dla zainteresowanych we wrześniu 2019 roku w bibliotece Instytutu Polskiego w Mińsku.
Jednocześnie z inicjatywy i po złożeniu wniosku przez Dyrektora Instytutu Polskiego - Cezarego Karpińskiego, Kapituła Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warszawskiego przyznała profesor S. Musienko nagrodę „Polonicum”. Nagroda jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.2020: Maj | Kwiecień | Marzec | Styczeń
2019: Listopad | Sierpień | Lipiec | Maj | Marzec | Styczeń
2018: Grudzień | Listopad | Wrzesień | Lipiec | Kwiecień | Marzec | Luty
2017: Listopad | Październik