Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Ogłoszenia Instytutu

Gaude Polonia - nabór na rok 2020

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza nabór do XIX edycji (na rok 2020) Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”. Program „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Pobyt stypendialny w Polsce będzie trwać od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Nabór odbywa się na drodze konkursu. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym. Termin zgłoszeń do udziału w programie upływa 15 października 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium;

- minimum 2 rekomendacje od twórców uznanych w wybranej przez kandydata dziedzinie;

- portfolio w wariancie papierowym lub na CD/DVD.

Wnioski o stypendium można składać w Instytucie Polskim w Mińsku (ul. Wołodarskiego 6, 220030 Mińsk) lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty .

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (tel. 48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck.pl).
 

2020: Maj | Kwiecień | Marzec | Styczeń
2019: Listopad | Sierpień | Lipiec | Maj | Marzec | Styczeń
2018: Grudzień | Listopad | Wrzesień | Lipiec | Kwiecień | Marzec | Luty
2017: Listopad | Październik