Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Reportaże z projektów

Ogłoszono laureatów Nagrody Giedroycia

25 września w Pałacu Sztuki w Mińsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Literackiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

I miejsce „za pokazanie postawy współczesnego społeczeństwa i efektywne wykorzystanie awangardowych technik pisania” otrzymał Illa Sin za książkę „Libido” (Mińsk, Wydawnictwo Knihazbor”).
 

II miejsce „za charakterystyczną interpretację narodowej tradycji mityczno-poetyckiej” otrzymał Michał Androsiuk za książkę “Pełnia” (Białystok, Rada programowa tygodnika Niwa).

III miejsce - “Sodomska jabłoń”Aleny Brawa (Mińsk, Wydawnictwo Haliafy) „za głębię diagnostyki społecznej środkami literatury pięknej”.
 

 
 
 

Podczas ceremonii po raz pierwszy wręczono nagrodę specjalną w kategorii “Wybór Aleksijewicz”. Laureatem został Siarhiej Kalenda i jego książka “Czasem panki umierają”.

Za wieloletnią owocną współpracę i wsparcie Instytut Polski w Mińsku otrzymał od organizatorów specjalne podziękowanie.

Na krótkiej liście Nagrody Giedroycia w tym roku znalazły się następujące książki:

„Pounia” białoruskiego pisarza z Podlasia Michała Andrasiuka, „Sadomska jabłynia” Aleny Brawej, „Czasam panki pamirajuć” Siarhieja Kalendy, „Libido” Illi Sina, „Wiartannie Lilit” Julii Szarowej, „Padarożża u BNR” Siarhieja Szupy.

Nagroda Literacka im. J. Giedroycia - białoruska nagroda literacka przyznawana od roku 2012 za najlepszą książkę prozatorską w języku białoruskim za poprzedni rok.

Laureaci nagrody: Paweł Kaściukiewicz „Reprezentacja Republiki Białoruś w pobocznych dyscyplinach sportu” / „Zbornaja RB pa niehalounych widach sportu” (2012), Uładzimir Niaklajeu „Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez” / „Autamat z haziroukaj i biez” (2013), Ihar Babkou „Minutka. Trzy historie” / „Chwilinka: Try historyi” (2014), Viktar Kaźko „Czas zbierać kości” / „Czas zbirac kosci” (2015), Maks Szczur „Zakończyć Gestalt” / „Zawiarszyc hesztalt” (2016), Dmitry Bartosik „Miał pan wróbelka gadającego” / „Był u pana wierabiejka hawaruszczy” (2017), Uładzimir Arłou „Tańce nad miastem” / „Tancy nad horadam” (2018).

2019: Grudzień | Listopad | Październik | Wrzesień | Sierpień | Czerwiec | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń
2018: Grudzień | Listopad | Październik | Wrzesień | Sierpień | Lipiec | Czerwiec | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń
2017: Grudzień | Listopad | Październik | Wrzesień