Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Aktualności / 27 czerwiec 2019

450 lat Unii Lubelskiej

 
Unia lubelska. Jan Matejko, 1869
 
1 lipca 1569 roku, dokladnie 450 lat temu, pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim została zawarta Unia Lubelska. Wieńczyła długi proces zbliżania się tych dwóch państw. Jej skutkiem było powstanie unikalnego, zintegrowanego, wielonarodowego organizmu państwowego. Akt unii lubelskiej przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
 
Akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku

Decyzją polskiej i litewskiej szlachty powołano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Oba państwa - nazywane Koroną i Litwą - miały wspólnego króla, sejm i politykę zagraniczną. Zachowały odrębność urzędów centralnych i administracji, skarbu, prawa i wojska. Rzeczpospolita - obejmująca teren dzisiejszej Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy - utrzymała się przez dwa wieki. Unii nigdy nie rozwiązano, a jej ostateczny kres nastąpił w roku 1795 w wyniku zagarnięcia ziem przez Cesarstwo Rosyjskie, Królestwo Pruskie i Cesarstwo Austriackie.

W XIX wieku, w czasach kształtowania się państw narodowych, Unia Lubelska była krytykowana za ograniczanie wolności i suwerenności tworzących ją narodów.

Powstała w wyniku Unii Lubelskiej Rzeczpospolita Obojga Narodów była jednym z największych państw XVI-wiecznej Europy. Zróżnicowana kulturowo, religijnie i narodowościowo istniała dzięki świadomości wspólnych celów i umiejętności zawierania kompromisów.

 


2019: Październik | Wrzesień | Sierpień | Lipiec | Czerwiec | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń
2018: Grudzień | Listopad | Październik | Wrzesień | Sierpień | Lipiec | Czerwiec | Maj | Kwiecień | Marzec | Luty | Styczeń
2017: Grudzień | Listopad | Październik | Wrzesień