padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku

1 - 5 maj 2020Historia
Месца:

Film o dokumencie, który powstał w Zamku Królewskim w Warszawie 229 lat temu – Konstytucji 3 maja. Prawo to regulowało ustrój Rzeczypospolitej Obojga Nardów czasów Stanisława Augusta, m.in. ograniczało demokrację szlachecką, znosiło liberum veto i wprowadzało monarchię dziedziczną.

Kto jest autorem tekstu konstytucji? Czy powstał on jednego dnia? Jak wyglądał przebieg obrad Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791 r.? I co wspólnego z tym wydarzeniem ma Jan Matejko, malarz z zupełnie innej epoki?

Na te i inne pytania odpowiada Sławomir Szczocki, kustosz w Dziale Oświatowym Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.