padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Aleksander Wasilewski "Z KART KALENDARZA POLSKIEJ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ"

8 luty 2019Historia
Месца: Mińsk, Centrum wystawowe BelExpo, pr. Peramożcau 14


 

Z KART KALENDARZA POLSKIEJ SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

8 lutego 2019 roku o godz. 17:30 na Polskim Stoisku w centrum wystawowym BelExpo (pr. Peramożcau 14) w ramach XXVI Międzynarodowych Targów Książki w Mińsku odbędzie się prezentacja albumu Aleksandra Wasilewskiego „Z kart kalendarza Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1939. Dyplomacja Ekonomiczna”. Książkę przedstawi autor Aleksander Wasilewski, moderator dr Anatol Wialiki.

 
 

„Z kart kalendarza Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1939. Dyplomacja Ekonomiczna” — niniejsza publikacja porusza wybrane zagadnienia stosunków gospodarczych II Rzeczypospolitej, tworzenia struktur zagranicznej służby handlowej i zakresu jej działania. Zainteresowany historią stosunków międzynarodowych Czytelnik znajdzie w niej wiele ciekawostek i nieznanych dotąd szczegółów od-noszących się zarówno do szeroko pojętej ochrony interesów ekonomicznych Państwa Polskiego i polskich przedsiębiorców, jak i ludzi, którzy w imieniu i z upoważnienia Rzeczypospolitej stali na ich straży. Publikacja ta daje też wgląd w pracę urzędników korpusu ekonomicznego mniej widocznych na salonach dyplomatycznych i w świetle fleszów, za to dźwigających ciężar codziennego, odpowiedzialnego i żmudnego rozwiązywania spraw państwowych i gospodarczych.

Od Autora

Historia Polskiej Służby Zagranicznej w latach 1918-1939 doczekała się wielu książek i albumów, była tematem konferencji naukowych. Wciąż czeka jednak na swoje wy-danie publikacja poświęcona dyplomacji ekonomicznej okresu międzywojennego. Na pewno problematykę tę przybliży Czytelnikowi niniejszy album, który przedstawia wybrane zagadnienia stosunków gospodarczych II Rzeczypospolitej, tworzenia struktur zagranicznej służby ekonomicznej i zakresu jej działania.

Aleksander Wasilewski — urzędnik służby zagranicznej. W latach 1985-1987 sekretarz ambasady w Belgradzie, 1991-1996 konsul w Petersburgu, 1999-2000 konsul generalny w Sarajewie, listopad 2005—wrzesień 2007 charge d'affaires ambasady w Mińsku, styczeń 2014—styczeń 2016 radca ekonomiczny ambasady w Mińsku. Do jego szczególnych zainteresowań należy historia stosunków konsularnych, handlowych i granicznych Polski okresu międzywojennego. Jest autorem licznych prac na temat dziejów i współczesności dyplomacji polskiej.