padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

„Biblioteka jako fenomen kultury”

16 - 17 październik 2019
Месца: Mińsk, Biblioteka Narodowa Białorusi, pr. Niepodległości 116

 

 
16-17 października 2019 roku w Bibliotece Narodowej Białorusi odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres „Biblioteka jako fenomen kultury”.

Temat 2019 roku: „Usługi i narzędzia bibliotek w nowoczesnej przestrzeni informacyjnej”

Tematy do omówienia:

· Rola bibliotek w nowoczesnej infrastrukturze informacyjnej społeczeństwa

· Zabezpieczenie informacyjne badań naukowych i procesu dydaktycznego

· Sieci społecznościowe a biblioteki

· Biblioteki 2.0 / 4.0

· Usługi informacyjno-analityczne bibliotek: stan obecny i perspektywy rozwoju

· Technologie chmur obliczeniowych w działalności bibliotek

· Biblioteczne systemy wyszukiwania informacji w środowisku sieciowym

· Biblioteki elektroniczne i zasoby online w przestrzeni informacyjno-bibliotecznej

· Internetowe zarządzanie w działalności bibliotek

Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku udział w Kongresie biorą:

Joanna Chapska, zastępca kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie,

Agnieszka Leszyńska, główny specjalista ds. projektów cyfrowych Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,

Robert Szczodruch, Kierownik Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych I Multimedialnych Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Anastazja Śniechowska-Karpińska, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w dniu 16 października o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Biblioteki Narodowej.

Szczegółowe informacje na stronie organizatorów