padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Wystawa „Wieczność i chwila. 1918-1939 – Polska architekturą silna”

5 - 30 kwiecień 2019Sztuka
Месца: Baranowicze, Centralna Miejska Biblioteka im. W. Taulaja, ul. Lenina, 51)

 
5 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali literatury specjalistycznej Centralnej Miejskiej Biblioteki im. W. Taulaja w Baranowiczach odbędzie się wernisaż wystawy „Wieczność i chwila. 1918-1939 – Polska architekturą silna”, która została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację Centrum Architektury, Konsulat Generalny RP w Brześciu oraz Instytut Polski w Mińsku.
 

Tytuł wystawy "Wieczność i chwila" został zainspirowany przemówieniem uznanego polskiego architekta Lecha Niemojewskiego (1894–1952), propagatora nowoczesności, a zarazem wnikliwego badacza historii polskiej architektury dawnej. Hasła Niemojewskiego trafnie oddają potencjał i stabilność niepodległej II Rzeczypospolitej oraz krótki czas, w którym realizowano ambitne wizje nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się państwa. Wysoka ranga polskiej architektury okresu 1918-1939 to nie tylko innowacyjne, zaawansowane technologicznie budynki, ale także unikatowa strategia promocyjna wykorzystująca makiety, fotografie i fotomontaże.

Wybór obiektów zaprezentowanych na wystawie stanowi podsumowanie sposobów prezentacji odrodzonego po 123 latach niewoli kraju poprzez modernistyczną architekturę. Nie da się bowiem mówić o architekturze dwudziestolecia międzywojennego bez jej fotograficznej dokumentacji wykonanej przez najlepszych polskich fotografów. Sztuka budowania nie istnieje bez urbanistyki, a dobra urbanistyka to z kolei nowoczesna gospodarka. Zebrane na ekspozycji przykłady kreślące architektoniczną topografię II Rzeczypospolitej to zaledwie kilka punktów na gęsto wypełnionej archimapie. Uwertura do symfonii pionierskich pomysłów oraz z powodzeniem realizowanych dalekosiężnych planów.

Na wystawie można zapoznać się z wybranymi projektami topografii architektonicznej II Rzeczypospolitej, które znajdują się w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Paryżu, Mediolanie, ale także w Brześciu, Grodnie, Kobryniu, Baranowiczach lub Nowogrodku. Prezentowane na wystawie zabytki architektury na terytorium współczesnej Białorusi opowiedzą o specyfice budowy okresu polskiego i polskich architektach, którzy pracowali wówczas na tych terenach.

Na otwarciu wystawy będzie można usłyszeć komentarz naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury, Michała Pszczółkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, autora monografii "Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 ", za którą w roku 2017 autor otrzymał Nagrody im. Oskara Haleckiego w X edycji konkursu "Książka Historyczna Roku". W latach 2008-2010 był autorem koncepcji i głównym koordynatorem projektu Exploseum w Bydgoszczy (adaptacja linii produkcyjnej nitrogliceryny na terenie fabryki materiałów wybuchowych DAG Fabrik Bromberg na cele muzealno-turystyczne). Realizacja projektu Exploseum została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uznana Wydarzeniem Muzealnym Roku SYBILLA 2011 w kategorii wystawy techniki.

Wystawa potrwa do 30.04.2019.