padpicka

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

Wystawa „CZAS ŚMIERCI / CZAS ŻYCIA”

15 - 30 marzec 2019Sztuka
Месца: Mińsk, Galeria Artystyczna Uniwersytetu Kultury, Plac Kastrycznicki 1 (Pałac Republiki)

15 marca 2019 r. o godzinie 19:00 w Galerii Artystycznej Uniwersytetu Kultury (Pałac Republiki) odbędzie się wernisaż wystawy „CZAS ŚMIERCI / CZAS ŻYCIA”. Zaprezentowane zostaną prace, które powstały w trakcie X Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów, we wrześniu 2018 r., w Nowicy. W dwutygodniowym plenerze wzięło udział 40 malarzy z Polski, Ukrainy, Litwy i Serbii.
 

Przygotowując X edycję nowickich warsztatów organizatorzy sięgnęli do słów wypowiedzianych przez Chrystusa w Betanii, u grobu Łazarza: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 25-26). Te słowa oddają sens dorocznych spotkań w Nowicy artystów, teologów, historyków i krytyków sztuki. Ogólnie sformułowany temat pleneru był zaproszeniem do zobrazowania zarówno ludzkiego dramatu, jak i perspektywy życia wiecznego. Formuła nowickich spotkań pozwala artystom na autorskie realizacje i swobodę w doborze środków dla realizacji dotykających istoty ewangelicznego przekazu, stąd różnorodność stylistyczna eksponowanych prac.

Wśród prezentowanych obrazów można znaleźć zupełnie nowe rozwiązania przedstawień obecnych w ikonografii „od wieków” i przez to utrwalonych w świadomości. Większość „nowickich” prac odbiega od potocznych wyobrażeń ikony rozumianej, jako mniej lub bardziej sprawnie wykonanej kopii już istniejącego obrazu. Nie wszystkie prace powstałe w trakcie pleneru są ikonami, jednakże wszystkie są świadectwem udziału w spotkaniu, którego treścią była kontemplacja Słowa Bożego. Niewątpliwie przestrzeń „swobody” wypowiedzi poszerza uczestnictwo w plenerze abstrakcjonistów, których prace również prezentowane są na wystawie. Ich udział dopełnia spektrum poszukiwań współczesnego języka dla przekazania doświadczenia wiary.

Uczestnicy X edycji Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów wybrali na tematy swych prac wątki z całej historii zbawienia, od dziejów opisanych w Starym Testamencie aż po karty Nowego Testamentu, do pokonania śmierci na Krzyżu i Wniebowstąpienia. Na wystawie przedstawione są ok. 50 ikon, w tym obrazy wyobrażające m.in. Wygnanie z raju, Potop, Ofiarę Abrahama, Przejście przez Morze Czerwone. Obok prac, których tematem są sceny pasyjne znajdują się prace przedstawiające obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, a także sceny uzdrowień.

Wystawie towarzyszy poplenerowy katalog zawierający, oprócz reprodukcji, wprowadzające w temat pleneru teksty o. Tomasza Biłki OP oraz ks. dr Artura Aleksiejuka (ChAT).

Wystawa CZAS ŚMIERCI / CZAS ŻYCIA prezentowana była w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (wrzesień / październik 2018 r.), Muzeum Narodowym im. A.Szeptyckiego we Lwowie (październik / grudzień 2018 r.), Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (luty/marzec).

Organizatorzy Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy:

• Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy,

• Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej SAREPTA,

• Katedra Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie.