Newsletter

Szukaj w archiwum

od:
do:

Wydarzenia

O nas

Instytut Polski w Mińsku to placówka o statusie dyplomatycznym, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Instytut zajmuje się promocją osiągnięć polskiej kultury, historii i nauki, prezentacją i ochroną polskiego dziedzictwa, nawiązywaniem i rozwojem kontaktów, wymianą doświadczeń i wsparciem dialogu pomiędzy Polską a Białorusią. To jeden z 25 Instytutów Polskich na świecie.

Misja i zadania

Realizacja działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym: organizacja konferencji i seminariów naukowych; wystaw artystycznych i historycznych; koncertów muzyki klasycznej i współczesnej; spektakli polskich zespołów teatralnych, pokazy arcydzieł polskiej sztuki filmowej; wydawanie polskiej literatury pięknej i naukowej w tłumaczeniu na język białoruski; promocja wiedzy o Polsce współczesnej i nauczania języka polskiego. Instytut realizuje corocznie ponad 100 różnorodnych projektów, z udziałem artystów, naukowców i ekspertów z Polski i Białorusi.

Zespół / Pracownicy

Mateusz Adamski
Dyrektor, Radca Ambasady RP w RB

Tomasz Adamski
Zastępca Dyrektora
I Sekretarz Ambasady RP w RB

Olga Gud
asystent dyrektora, tłumacz-korespondent
Olga.Gud[at]instytutpolski.org

Elena Zdobnikowa
ekspert ds. spraw programowo-organizacyjnych
Elena.Zdobnikowa[at]instytutpolski.org

Aleksiej Matiuszonok
koordynator projektów artystycznych
Aleksiej.Matiuszonok[at]instytutpolski.org

Igor Blinkow
koordynator projektów filmowych i teatralnych
Igor.Blinkow[at]instytutpolski.org

Maria Pushkina
Biblioteka
biblioteka.minsk[at]instytutpolski.org